Detail projektu

Zpět

Chemické látky

Datum zveřejnění : 21. 1. 2016Tisk
Kategorie : Chemie
Autoři :  Opršálová
Škola : zslipnice
Pod vedením : Opršálová

Chemické látky

- jsou prvky a chemické sloučeniny

Chemický prvek = látka tvořená z atomů o stejném protonovém čísle.

Každý prvek má  své protonové číslo, značku a název.

Chemická vazba

- vzniká při slučování atomů

- na chemické vazbě se podílejí valeční elelktrony, které vytváří elektronový pár

příklad:    H.  +  .Cl ---------  H-Cl

 

Molekula = částice vzniklá vazbou (sloučením) dvou a více atomů 

např. O(molekula kylíku tvořená 2 atomy)

        S8  (molekula síry tvořená 8 atomy)    

        H2O  (molekula vody tvořená 2 atomy vodíku a 1 atomem kyslíku)

        CO2  (molekula oxidu uhličitého tvořená 1 atomem uhlíku a 2 atomy kyslíku)

     3 CO2   (3 molekuly oxidu uhličitého)

 

Chemická sloučenina = molekula vzniklá sloučením dvou a více atomů různých prvků

Chemická sloučenina má svůj název a vzorec

např.   SO2  oxid siřičitý

          CO   oxid uhelnatý

         HCl   kyselina chlorovodíková

          

 


Multimédia

Spoj k sobě Spoj k sobě Zamykání
Správně spojte pojmy Správně spojte pojmy Zamykání
Vyber správně Vyber správně Kvíz
Vyber správnou odpověď Vyber správnou odpověď Kvíz

Stáhnutelné přílohy

Žádná multimédia nebyla přiložena.

Citace

Nenalezena žádná citace


Nahoru