Detail projektu

Zpět

Směsi

Datum zveřejnění : 19. 10. 2016Tisk
Kategorie : Chemie
Autoři :  Opršálová
Škola : zslipnice
Pod vedením : Opršálová
Směs, různorodé směsi, stejnorodé směsi

Směsi

= složité látky, obsahující 2 a více složek, mezi kterými nedochází k chemickým reakcím a jednotlivé složky se od sebe dají oddělit

Příklady směsí:

vzduch (vodík, kyslík, dusík, oxid uhličitý,...)

mořská voda (soli, kkyslík, voda)

slitiny bronz (měď + cín), mosaz (měď + zinek

ropa (benzin, olej, asfalt,...)

jídlo na talíři (maso, brambory)

 

Rozlišujeme směsi

a) různorodé (jednotlivé složky lze okem, lupou, mikroskopem rozeznat)

b) stejnorodé= roztoky (jednotlivé složky nelze rozeznat okem, lupou ani mikroskopem)

 

Mezi různorodé směsi zařazujeme:

1. suspenze (směs pevné látky a kapalné látky), např. voda + zemina, voda + křída

2. emulze (směs kapalných látek), např. voda + olej, mléko

3. pěna (směs plynné látky rozptýlené v kapalině nebo pevné látce), např. šlehačka, polystyren

4. aerosoly - zde rozeznáváme dvě možnosti mlha (směs kapalné látky v plynné látce) a dým, kouř ( směs pevné látky v planné látce)

 

Stejnorodé směsi = roztoky

- u této směsi rozeznáváme rozpouštědlo a rozpouštěnou látku

Roztoky rozdělujeme:

a) pevné roztoky - např. sklo, slitiny kovů

b) kapalné - např. minerální voda, čaj

c) plyné - např. zemní plyn, čistý vzduch

Rychlost rozpouštění závisí na:

- rozdrcení

- míchání

- zahřívání (teplota)

Dále rozlišujeme roztoky

nasycené (při dané teplotě se již další množství rozpouštěné látky nerozpouští)

nenasycené ( obsahuje menší množství rozpouštěné látky než roztok nasycený)

Další rozlišení roztoků je

roztok koncentrovaný

roztok zředěný


Multimédia

Druhy směsí Druhy směsí Zamykání
Roztoky Roztoky Kvíz
Směsi Směsi Kvíz

Stáhnutelné přílohy

Žádná multimédia nebyla přiložena.

Citace

Nenalezena žádná citace


Nahoru